lørdag den 16. april 2011

Farvel og Tak

Kære Mennesker med en samfundskulturel baggrund i det gamle, islamiserede Perserige - altså af mellemøstlig herkomst. Vi danskere af Danmark takker Jer i Gudlivets sande, vikongeligt hjertetro navn for den klarhed I har bragt os. Det være sig:

- at blive slået ned af satans løgnagtige inkarnation på åben gade
- at blive udsat for had af euforiserende kerne-spisende unge i bus
- at blive anset som svin og svineflæske-ædere
- at kræve et bederum på arbejdspladsen i Mohammeds navn
- at deltage i planlægningen af et terrorangreb på USA fra dansk grund
- at indføre basar-virksomhed
- at omvende herboende danskere til Islam via åndeligt gruppepres i kødet
- at tvinge de ellers personligt kæmpende mennesker af mellemøstlig herkomst, der på glad vis er vokset op i Danmark til at underlægge sig islamiske normer, derved videreføre dem
- at dyrke trosamfund, der strider mod al dansk lov, ret og oplysningsmæssigt sigte omkring vore institutioner og slægter
- at pisse på det internationale samfund i navn af Vesten/USA; flagafbrændning, projektion, halshugning af FN-medarbejdere på grund af bogafbrænding, osv.
- at benægte, at koranens budskab handler om at tilintetgøre alle, der ikke underlægger sig dens skrifttro bølgelængde; den som I, desværre i satans løgnagtige ånd, er kødeliggjort af, ligeledes gør gældende.
- at indføre koran-skoler
- at indføre koranske plejehjem, mv.

Og det skal naturligvis ses på baggrund af den hjertegode indsats danskerne har gjort i forbindelse med de hadefulde krige, som vi, på afstand, per medier, har fulgt med i de sidste 30-40 år - måske især Iran-Irak-krigen og Palæstina-Israel-konflikten. Det være sig at tage imod nødlidende, krigsramte, ofre for tortur, koransk diktatur, mv. Altså en indsats gjort af menneskelig pligt, desuden i henhold til blandt andet udviklingen af EU-og-FN arbejdet.

Herunder, altså under hat af den indsats, hører naturligvis også de unge mennesker, der på dansk grund har taget deres eget liv, for at give plads til Jeres unger, Jeres fredens religion, Jeres ret i Allahs navn, altså det navn, der er årsag til drabene på Jeres slægtninge i de lande, I kommer fra - samt årsag til, at der ikke er foregået sand, ærlig og kærlig, ligeværdig oplysningsvirksomhed med Jeres respektive samfund siden Koranen blev skrevet. (Æret være de danske børn og unges minde, hvis liv gik tabt på grund af Jeres spy)

Endeligt skal det også ses på på baggrund af tilsidesættelsen af den oplysningsmæssige udvikling med den danske befolkning, som vi var i færd med. Dels i hørelse for et nyt og nødvendigt samarbejde med de europæiske lande, på grund af fortidens grusomheder - krig og fattigdom i Europa - men i
særdeleshed også i hørelse for de nye vidnesbyrd, der måtte opstå af den frugtbare danske muld, som vi siger.

***

Det er med andre ord blevet helt og aldeles klart for os, hvad islamisk kultivering er: Nemlig i flok at bede, altså sige ja til et liv i hørelse for en højtaler, bag hvilken, ved mikrofonen, der sidder en Imam og forkynder livets hellige budskab i samråd med lede karle iform af døde, gamle, sure, vrede og hadefulde mænds kragetæer, nedfældet i Koranen længe før Vor tidsregning. - Den form for kultivering af en befolkning svarer ikke blot til Hitlerjugend, nej, den er langt værre, eftersom den er gjort i  navn af Gudlivets helligånd på jord. Islam har med andre ord drabet på menneskelivets åbenbarne, sande, ærlige, kærelige hjerte og ligeværdige forstandsudvikling som person på samvittigheden i hver og et stykke menneskekød, der i mellemøsten er blevet ramt af dens slim. Det gør mig ondt i hjertet som menneske af livets åbenbarne forstand, ja det gør mig ærligt talt ked af det, at skulle vokse op og blive vidne til, hvordan I/man i navne af løgnens ånd, har vanrøgtet menneskelivet på Jeres egne.

I er kommet til Danmark af nød. Og den nød har stort set hele det Vesten, I hader, stået på den anden ende for at knække og altså vende på nødvendig vis. Og det sker nu. Det er i tråd med omvendelsen af Jeres had til kærelighed i gudlivets eget navn, nødvendigt for den oplysningsmæssige udvikling af den danske befolkning
af mennesker, i vort land, Danmark, at I rejser hjem.

***  

Vi ønsker Jer alt vel med genopbygningen af de respektive lande, som I kommer fra. Og joda ikke mindst med etableringen af oplysningsvirksomhed, der formår at indrømme sandheden ved sandseligheden på ærlig, personlig ansvarlig vis. Ingen har sagt, hvordan I skal gøre det - bortset fra at I har menneskepligt til at gøre det med hjertet forrest, i gudlivets eget, ærligt indrømmede navn, i Jeres hjemland. Vi håber, at det frisind og den rørende bevægelse, det sigte, der er forbundet med den oplysningstrolige frihed i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, henholdsvis personlig ansvarlige indrømmelser i Gudlivets, Menneskelivets og Samfundets navn, som I har mærket og lært noget om i Danmark, vil komme Jeres respektive hjemlande tilgode. Og vi takker da gerne nok engang for bekendtskabet med Jeres grusomme fornægtelse af livets eget bud, i sin personlige ansvarlighed for vor livsoplysende udvikling som menneske på jord, i det hjemland, man har til opgave at gøre til et frugtbart og rart sted at være, leve og forplante sig på glædelig vis.

***

Der er ikke noget at rafle om - jøder og muslimer - skal ud af Danmark. Og det skyldes såmænd ikke bare dansk lov, ret og slatne skidespræller-danskere, der heller ikke forstår en skid, nej det skyldes forbrydelsen mod Gudlivets åbenbarne budskab - ånd, krop og sandselighed - som naturligt opvoksende menneske af personlig forstand. Sålænge Israel tillader omskæring af deres sønners lem, og således mærker kødet i løgnens hellige, altså jødiske forstand, skamferingens - er de ellers hjertelige mennesker fra Israel, ikke velkomne i Danmark. Og sålænge, der er islamisk indoktrinering gående i Mellemøstens lande er de ellers hjertelige mennesker fra Mellemøsten ejheller velkomne. 

Og jeg, Jens Haarup Mortensen, af oplysningstro dansk afstamning, gør udtrykkeligt opmærksom på, at dette brev er skrevet af næstekærelig agtelse for både Jer, benævnte og den oplysningsmæssige dagsorden med den danske befolkning i Danmark. Eller med andre ord, jeg mener, hvis I absolut skal have det fra GUDlivets egen hellige, sandselige kilde hos et troligt dansk menneske: Tilstedeværelsen af Jeres menneskekød på dansk grund, rundet af Jeres respektive trosmæssige indoktrinerings-virksomheder i Jeres hjemlande - tildels også, fordi vi af alt for tossegodt hjerte har tilladt trossamfund i navn af foreningsliv - jeg gentager: Tilstedeværelsen af Jeres menneskekød og den dermed følgende opretholdelse af løgnens ånd i Danmark, er en hån, en forhånelse, ja foragt overfor ethvert dansk menneskebarn, der ellers på naturlig vis ville vokse op i åbenbaren menneskeforstand ved sit navn i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn; henholdsvis ved naturlige indrømmelser af sandselighedens personlige livserfaringer i Gudlivets, Menneskelivets og Samfundets navn (altså Danmark for vort vedkommende); henholdsvis i hørelse for vort vikongelige menneskehjertelige kød og den oplysningstrolige virksomhed, der i livsglæde bekræfter os derved: Samhørigheden af Kirken, Kongen og Folketingen.

***

Til Jer, der af almindelig menneskehjertelig kærelighed, måtte være gift ind i danske slægter, I indrømmer Jer naturligvis i Gudlivets, Menneskelivets og Folkeviddets navn.

Til Jer, der de sidste 30 år, har levet i tro af Mohammed, Allah, Messias eller hvad I nu kalder det, I tager hjem og bygger Jeres respektive samfund op i oplysningstro menneskeforstand, altså med agtelse for personlig ansvarlig ytringspligt i Gudlivets eget navn, agtelse for Menneskelivets taknemmelige nye vidnesbyrd, samt i agtelse for Folketings lovgivningsvirksomhed og forvaltningsmæssige udvikling. Samt endelig med godmodigt ønske for mellemfolkelig samhandel og menneskeværdig kommunikation mellem lande. Det er Gudlivets eget krav i kærelighed til Jer og det kan ikke trodses.

Hjemsendelsen af Jer skal naturligvis foregå på en pæn måde. Jeg vil gøre mit til, at I bliver sikret en overkommelig økonomisk fremtid, med hensyn til at etablere Jer med bolig, i Jeres hjemland. Ja, om vi så skal gøre en landsindsamling eller finde andre muligheder. Mest vigtigt er det i den forbindelse, såvidt jeg her kan se, at der overfor Jeres respektive hjemlande gøres kraftigt opmærksom på, at I bliver sendt ud af Danmark og hjem af næstekærelig agtelse for Jeres liv og for det oplysningstrolige udviklingsgode, som I nu udgør for Jeres hjemland ved at have lært noget nyt om at være menneske i gudlivets eget, naturligvis menneskeæreligt åbenbarne, derved oplysningstrolige samfund på jord. Det vil også videre kunne bruges i den erfaringsudvekslende og udlignende kommunikation, vi nu har mulighed for at gøre gældende mellem vore lande og befolkninger. Desuden er det jo i tråd med FN og vor ansvarlighed med udviklingen af gode livsvilkår i hver vore lande, med hver vore respektive befolkninger.

Farvel jøder og muslimer. Farvel og tak i al evighed og må gudlivets sande kærelighed i personlig, svarlig menneskeforstand være med Jer i indrømmelsen og udviklingen af Jeres hjemlande.

Tak!

(Ovenstående er sendt til Danmarks Kirke, Danmarks Kongehus og Danmarks Folketing med fordring om adlydelse af det almindelige, vikongeligt hjertetro, danske menneske i lyset af vort: samtidens hændelser og sigtet med den videre menneskekære, som oplysningtrolige samfundsudvikling af vort land og livs slægter, tillige med agtværdig hørelse for vore nabolande, samt mellemfolkelige handels- og samarbejdspartnere)